TITLE

DESCRIPTION

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza

Zgoda Rodziców

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.

……………………… ………………………………………

data podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku syna/córki na stronie internetowej szkoły  dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.

…………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgoda Rodziców

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.

……………………… ………………………………………

data podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku syna/córki na stronie internetowej szkoły  dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.

…………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress